Transitie

Verandering, change en transitie worden vaak als synoniem gebruikt. Voor mij geeft het woord Transitie beter aan dat het om een verandering in de tijd gaat.

Definities:

  • Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, [..] (Bron: wikipedia.org)
  • Een veranderingsproces waardoor de structuur van een systeem (de samenleving, een regio, een sector, een organisatie, e.d.) ingrijpend verandert als gevolg van technologische, economische, ecologische [..](Bron: nl)

Kortom, je beweegt (gestructureerd) van A naar B. Met een duidelijk doel voor ogen. (Covey: “begin with the end in mind”)